Voldoende uitgerust?

Van willen naar moeten?

We hebben meer vrije tijd dan ooit, we kunnen ervoor kiezen kortere werkdagen te maken en zelfs minder te gaan werken, we gaan langer, vaker en verder op vakantie en hebben statistisch gezien meer slaapuren dan onze voorouders. We hebben meer tijd en mogelijkheden om buiten de verplichte nummers een leuke hobby te ontdekken. We kunnen de hele dag in contact zijn en blijven met onze vrienden en kennissen, dus ook ons sociale leven is prima in orde. Heerlijk toch en wanneer je dit zo leest komen we dus niks tekort. Ondanks al deze verworvenheden ervaren veel mensen het leven toch als gejaagd, bomvol, gestrest en heeft het ‘willen’ vaak plaats gemaakt voor ‘moeten’. Voel je je dan voldoende uitgerust? Want als alles even anders gaat dan gepland raken we de kluts kwijt en voelen we ons onrustig. Iedereen streeft van nature naar een goed en gelukkig leven, een leven waarin men plezier ervaart, voldoening vindt in de dingen die we doen en het liefst zo lang mogelijk gezond blijven. Uiteraard heeft iedereen een ander manier om deze doelen te vervullen. Iedereen heeft wellicht ook een ander definitie van een goed en plezierig leven en wat voldoening en gezondheid is. Ondanks deze verschillende opvattingen zijn deze begrippen richtinggevend voor iedereen.

voldoende uitgerust

We hebben het er maar druk mee

In de huidige wereld waarin we zoveel van onszelf eisen of denken dat anderen dat ook van ons verlangen is het invulling geven aan deze basisbehoeften een pittige klus. We willen voldoen aan onze eigen verwachtingen en aan datgene wat de omgeving van ons vraagt, of wat we denken dat ze vraagt om dat goede leven te verwezenlijken. We willen dat ook heel erg graag voor de ander betekenen. Kortom we hebben het er maar druk mee om aan dat goede leven invulling te geven. Te druk in heel veel gevallen. En paradoxaal genoeg ontstaat er dan juist een situatie die weinig plezier en voldoening geeft en direct effect heeft op onze gezondheid. Vandaar dat het van groot belang dat we deze elementen goed weten te integreren in ons leven. Je kan ze ook niet los zien van elkaar, je kunt er niet één tijdelijk even weglaten zodat er meer ruimte vrijkomt voor de ander. Je kunt het zien als een systeem, alles staat met elkaar in verbinding. Het is als een boom in de natuur die groeit, zonder de juiste hoeveelheid licht en water en een rijke bodem waarin het staat gegrond zal het groeien afgeremd worden. Zo is het ook voor ons mensen, voldoening ervaren in de dingen die we doen kan bijdragen aan ons plezier en bijdragen aan een gezond leven. In goede lichamelijke gezondheid verkeren en voldoende uitgerust zijn draagt bij aan plezier en voldoening ervaren in wat je met je hele lichaam kan. Maar andersom geldt ook, wanneer je geen voldoening ervaart in bijvoorbeeld je werk dan heeft dat uiteindelijk effect op je plezier, gezondheid en je omgeving. Laat je gezondheid je in de steek dan heeft dat ook effect op voldoening ervaren in datgene je zo graag wilt doen, wat weer zorgt voor minder plezierig voelen. Het is een vanzelfsprekendheid die we niet kunnen ontkennen.

Voldoende uitgerust? Wat ga je doen?

En wat nu als de hectiek van ons bestaan toch te veel van ons eist en we dreigen de balans tussen belasting en belastbaarheid te verliezen. Wat ga je dan doen, door kachelen en wachten op betere tijden? Of zie je deze situatie als een boeiende fase om te ontdekken hoe het anders kan? Per slot je hoef je je nergens voor de schamen want je mankeert niets, je hebt geen defect, het is alleen allemaal even net te veel van het goede. Dus geen nood de mens is uitstekend instaat met een beetje ondersteuning weer de draad op te pakken. Zie het als een soort menselijke APK. Wat dat betreft verzorgen we onze auto beter. Dus wat ga je doen om voldoende uitgerust te zijn?

Leave A Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *