Privacyverklaring

PRIVACY VERKLARING d.d. 22 mei 2018

Uniform Yoga (onderdeel van Sense for Skills), gevestigd aan Alicantestraat 5, 6663 NN Lent, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.uniformyoga.nl
Alicantestraat 5
6663 NN Lent
Nederland
+31641209856

Persoonsgegevens die wij verwerken
Uniform Yoga verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken wanneer u zich inschrijft voor Uniform Yoga:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt via een intake formulier voor de lessen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Uniform Yoga verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: gezondheid. Wij vragen of tijdens de intake naar uw vitaliteit/gezondheidsklachten/blessures waar we rekening mee dienen te houden bij het verzorgen van de lessen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Uniform Yoga verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Uw naam en e-mailadres: voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of informatie over (vervolg)lessen via MailChimp
 • Uw e-mailadres en/of telefoonnummer: om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld het wijzigen of annuleren van lessen

Geautomatiseerde besluitvorming
Uniform Yoga neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Uniform Yoga) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Uniform Yoga bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Via e-mail of contactformulier: deze gegevens worden bewaard zolang als naar aard of inhoud van het bericht nodig is voor de volledige behandeling en afhandeling ervan.
 • Via schriftelijk intakeformulier: deze gegevens worden alleen offline tot 6 maanden na afronding van een Uniform Yoga traject bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden
Uniform Yoga verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Uniform Yoga blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Uniform Yoga gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Uniform Yoga en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 • U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar sandra@uniformyoga.nl.
 • Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
 • Uniform Yoga wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Uniform Yoga neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Uw voor- en achternaam en e-mailadres worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. Vitaliteitsgegevens worden enkel op papier door u verstrekt en zullen ook alleen offline bewaard worden gedurende de aangegeven bewaartermijn. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met sandra@uniformyoga.nl